Vsebine za organizatorje

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) kot pristojni nacionalni organ za koordinacijo Evropskega tedna mobilnosti (ETM) želi v letošnjem in prihodnjih letih k sodelovanju v ETM spodbuditi čim več slovenskih občin. V ta namen je pripravilo nabor preizkušenih aktivnosti, ki jih občine lahko izvajajo same ali pa v sodelovanju z drugimi občinami. Aktivnosti spodbujajo promocijo, izobraževanje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja ter spodbujajo aktivno delovanje na področju izvajanja trajnih ukrepov trajnostne mobilnosti.

Gradivo obsega naslednje vsebine:
- pobudo za podporo občinam pri načrtovanju in izvedbi trajnih ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru ETM (za občine, ki so prijavile sodelovanje v ETM 2013),
- gradiva za vrtce, osnovne šole in srednje šole (za vse občine).


Pobuda

Vse na ETM sodelujoče občine lahko sodelujejo v ''Pobudi za podporo občinam pri izvedbi trajnih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti'' v okviru ETM. Na osnovi prijavljenih predlogov ukrepov bo izbrana ena občina, ki bo kot nagrado prejela strokovno pomoč pri načrtovanju in izvedbi enega trajnega ukrepa.


Vrtci

Igra ''Beli zajček''. Občine naj v vse vrtce pošljejo poziv za izvedbo igre v času ETM in povezavo na gradiva.
Po zaključku aktivnosti občine zberejo rezultate (število in nazivi sodelujočih vrtcev, čas izvajanja igre, število sodelujočih otrok, vtisi vzgojiteljic / otrok / staršev, fotodokumentacija) in jih posredujejo nacionalni koordinatorki ETM.
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za vzgojitelje v vrtcih, dostopnem na naslednjem spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/sl-si/priročnik.aspx.


Osnovne šole

Igra ''Prometna kača''. Pred izvedbo igre se obrnite na nacionalnega koordinatorja igre mag. Sebastiana Toplaka z Univerze v Mariboru. Koordinator zbira rezultate izvajanja igre, odgovoril pa vam bo tudi na morebitna dodatna vprašanja. Izvedba igre je povezana z nekaj stroški (izdelava igralnega transparenta, nabava oz. tisk nalepk).
Predlagamo, da občina kot organizator aktivnosti izdela enega ali več igralnih transparentov in nekaj kompletov nalepk, nato pa paket osnovnih gradiv kroži med šolami v občini (igralni transparent, če je pravilno izdelan, je možno uporabiti večkrat). Šole naj med seboj tekmujejo, občina pa lahko aktivnosti nameni tudi kakšne nagrade. Rezultateizvajanja igre, primerjavo med šolami in učinek igre naj občina zbere in posreduje mag. Sebastianu Toplaku ter jih predstavi v okviru naslednjega ETM.
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za učitelje v osnovnih šolah, dostopnem na naslednjem spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/sl-si/priročnik.aspx.

Datoteke za prenos


Srednje šole

Natečaj za dijake ali tekmovanje za srednje šole. Občina lahko organizira natečaj in/ali tekmovanje med šolami znotraj občine, lahko pa se poveže z drugimi občinami, s katerimi skupaj organizirajo medobčinsko ali regionalno aktivnost. Za pomoč pri izvedbi se lahko v aktivnost vključi katero izmed občinskih društev, Zvezo prijateljev mladine, nevladno organizacijo, in podobno. Občina naj sestavi ocenjevalno komisijo za izbor najboljših, lahko se predvidijo tudi nagrade. V primeru medobčinskih tekmovanj se komisija sestavi enakovredno iz predstavnikov vseh sodelujočih občin.
Po zaključku aktivnosti naj se pripravi poročilo z izbranimi izdelki (sodelujoče občine in šole, število dijakov in učiteljev, čas izvedbe aktivnosti, izdelki, fotodokumentacija), ki se ga posreduje nacionalni koordinatorki ETM.
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za učitelje v srednjih šolah, dostopnem na naslednjem spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/sl-si/priročnik.aspx.Tvoja in moja pljuča si zaslužijo boljši zrak

Vsak dan vdihujemo zrak iz okolja, v katerem živimo. Toda, kaj pravzaprav vidhujemo? Povprečen slovenski avtomobil na leto v zrak izpusti 3.120 kg CO2 in »popije« za 1.400 evrov bencina. Najbolj onesnažen zrak dihajo prav vozniki, ujeti v zastoju. Z majhnimi spremembami svojih življenjskih navad lahko bistveno prispevate k izboljšanju stanja. Opuščanje energetsko potratnih in okolju škodljivih načinov potovanj bo hitro prineslo opazne izboljšave tudi v vašem splošnem počutju in zdravju. Pridružite se nam in naredite korak za čistejši zrak.

Vozite manj

Vsako osmo potovanje z avtomobilom je krajše od 500 metrov. Namesto z avtom se na krajše poti odpravite s kolesom ali peš. Namesto za vožnjo uporabite prosti čas za družino, konjičke, šport ali zabavo. Namesto za gorivo denar namenite virom boljšega počutja.

Ne vozite se sami

V službo se peljite skupaj s sodelavci. Z družino organizirajte skupne opravke, da se peljete čim manjkrat. Z drugimi starši se dogovorite za prevoz več otrok skupaj. S tem boste prihranili čas, denar in zmanjšali vpliv na okolje.

Vozite odgovorno

Z manj agresivno vožnjo boste močno znižali količino izpustov, porabo goriva ter raven hrupa. Poskrbite za zmanjšanje porabe goriva – odstranite strešni prtljažnik, kadar ga ne potrebujete; redno vzdržujte avto in poskrbite za pravilno polnjenje pnevmatik; ne puščajte avtomobila v prostem teku – vsak postanek, daljši od 10 sekund, je potratnejši od ponovnega vžiga motorja.

Bodite sprememba na bolje

Delodajalcu predlagajte spodbujanje alternativnih oblik prevoza na delo. Od lokalnih oblasti zahtevajte informacije o kakovosti zraka ter ukrepe za njegovo čistočo.