Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Zemljevid sodelujočih občin

Program ze letošnje leto je še v pripravi.

Občine bodo dogodke in aktivnosti predvidoma objavile do septembra 2019.

Zemljevid sodelujočih občin

Program ze letošnje leto je še v pripravi.

Občine bodo dogodke in aktivnosti predvidoma objavile do septembra 2019.

Galerija fotografij

Poglej si, kako je bil ETM leta 2018 videti na naših ulicah in trgih.

Galerija fotografij