Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Zemljevid sodelujočih občin

Klik na občino vas popelje na program posamezne občine.

Občine pripravijo in objavijo svoje programe ob začetku ETM.

Zemljevid sodelujočih občin

Klik na občino vas popelje na program posamezne občine.

Občine pripravijo in objavijo svoje programe ob začetku ETM.