Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Zemljevid sodelujočih občin

Občine pripravijo in objavijo svoje programe ob začetku ETM.

Zemljevid sodelujočih občin

Občine pripravijo in objavijo svoje programe ob začetku ETM.

Galerija fotografij

Fotografije bodo objavljene po zaključku ETM 2020.