Gradiva za koordinatorje

 

Katalog aktivnosti za ETM 2023

Predlagane aktivnosti izhajajo iz potreb občin in ponujajo na izbiro široko paleto vsebin, iz katere lahko vsaka občina izbere tiste, ki jih ocenjuje kot najbolj koristne oziroma učinkovite glede na stanje prometa v občini, velikost občine, njeno lego in druge značilnosti v prostoru.

Predlagane aktivnosti služijo kot kreativna osnova za izvajanje programa aktivnosti ETM, katere se prilagodi potrebam in zmožnostim prijaviteljem.

Priporočila za delo z mladimi na ETM

V okviru Evropskega tedna mobilnosti želimo posebej nagovoriti mlade, stare med 15 in 29 let, ter jih pritegniti k aktivnemu udejstvovanju na področju trajnostne mobilnosti. Cilj teh aktivnosti je spodbuditi potencial mladih za pozitivne spremembe in inovacije na področju trajnostne mobilnosti ter jih pritegniti k angažiranemu aktivnemu državljanstvu.

Na uradni strani Evropskega tedna mobilnosti, si lahko ogledate dodatne teme mladih (European Year of Youth 2022).

 

Pristopna listina ETM 2023 za občine

Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2023, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati na polona.demsar-mitrovic@gov.si

Grafična podoba za ETM 2023

Za bolj usklajeno oblikovanje promocijskih gradiv so občinam na voljo logotipi, spletne pasice in pripravljene predloge za različne tiskovine.

 

Logotipi za obvezno označevanje aktivnosti (za sofinancirane občine v JR ETM 2023)

 

Gradiva za izvedbo aktivnosti ETM

Datoteke se navezujejo na delavnice za starejše - Ostanimo mobilni, vendar se lahko uporabijo za katerikoli dogodek ali delavnico za ETM.

Gradiva za izvajanje spremljane hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom

Katalog dobrih praks ETM 2021

Prenesite si Katalog dobrih praks slovenskih občin Evropskega tedna mobilnosti 2021.

Loader